Station 88

ایستگاه‭ ‬۸۸‭ ‬آتش‌نشانی‭ ‬تهران‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬راه‭ ‬پارک‭ ‬وی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬آتش‌نشانی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬شمالی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬موقعیت‭ ‬شهرسازی‭ -‬معماری‭ ‬است‭. ‬قرارگیری‭ ‬درمحدوده‭ ‬خیابان‭ ‬ولی‌عصر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قدمت‭ ‬و‭ ‬حافظه‭ ‬تاریخی‭ ‬این‭ ‬خیابان،‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬ساخختمان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬معماری‭ ‬دوچندان‭ ‬میکند‭.‬

در‭ ‬طراحی‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬تلاش‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬زوائد‭ ‬بصری‭ ‬رنگی‭ ‬و‭ ‬فرمال‭ ‬پاسخی‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬درخور‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬نمای‭ ‬شهری‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬شفاف‭ ‬کردن‭ ‬طبقه‭ ‬پایین‭ ‬ایستگاه‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬تمامی‭ ‬امکانات‭ ‬آتش‌نشانان‭ ‬میباشد‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ارتباط‭ ‬بدنه‭ ‬شهری‭ ‬ساختمان‭ ‬با‭ ‬شهروندان‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬متریال‭ ‬آجر‭ ‬سفید‭ ‬هم‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایی‭ ‬مدرن‭  ‬و‭ ‬امروزی‭ ‬برای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬حافظه‭ ‬تاریخی‭ ‬مردم‭ ‬تهران‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‌های‭ ‬اقلیمی‭ ‬ساختمان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬ورودی‭ ‬ساختمان‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬شان‭ ‬آتش‌نشانان،‭ ‬ایجاد‭ ‬نمای‭ ‬یکپارچه‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬شرقی‭ ‬ساختمان،‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬تراس‭ ‬با‭ ‬محرمیت‭ ‬برای‭ ‬آتش‌نشانان‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬تصمیمات‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

ساختمان‭ ‬ایستگاه‭ ‬۸۸‭ ‬آتش‭ ‬نشانی‭ ‬تهران‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬آغاز‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬دهنده‭ ‬سلیقه‭ ‬جمعی‭ ‬شهروندان‭ ‬باشد‭. ‬