Dayhim Innovation Factory

کارخانه نوآوری و شتابدھی دیھیم در فضایی به مساحت ١٧٠ ھزار متر مربع ( ١٧ ھکتار) و بیش از ۴٠ سوله و فضای کاری به متراژ ۵۶ ھزار مترمربع، و فاصله ۴٠ کیلومتری از مرکز شھر تھران واقع شده است. پاکدشت منطقه ای محروم در جنوب شرقی تھران است و با شھر ھای پیرامون بیش از ٢ میلیون جمعیت دارد که حدود ۶٠ درصد از این جمعیت را جوانان تشکیل میدھند. منطقه پاکدشت و ورامین با وجود بیش از ۴ دانشگاه، فضایی مناسب برای تامین نیروی متخصص است. اکثر شرکت ھای تولید برای راه اندازی خط ھای تولید نیازمند سوله و فضای تولید ھستند. با توجھ به قیمت ملک ھای صنعتی در تھران و بخش ھای بسیاری از حومه تھران، تامین این فضا ھا برای متراژ ھای بالا کاری بسیار پر ھزینه و در بسیاری از موارد ناممکن است. اکثر شھرک ھای صنعتی نزدیک تھران در فاصله ی تقریبی ٢٠ تا ۶٠ کیلومتری شھر تھران واقع شده اند. فاصله حدود ۴٠ کیلومتری و فضای تقریبا نامحدود از مزیت ھای انتقال خط تولید به کارخانه نوآوری و شتابدھی دیھیم است. با این دیدگاه کارخانه نوآوری و شتابدهی دیهیم تحت عنوان یکی از مراکز رشد و فناوری ایران با تمرکز بر تولید محصولات در حوزه کشاورزی، در محل فعلی کارخانه پونل سابق شروع به فعالیت خواهد کرد. با توجه به وسعت کارخانه و تعدد کاربری های مورد نیاز، نخستین مرحله به تدوین طرح جامع مجموعه کارخانه و فازبندی طراحی و اجرا اختصاص یافت: فاز اول ( سال ۹۸): طراحی و اجرای فضای کار اشتراکی | ساماندهی ساختمان اداری | ساماندهی اقامتگاه ۶۰ نفره | ساماندهی سالن آمفی تئاتر | طراحی و اجرای سالن غذاخوری. فاز دوم (۱۳۹۹-۱۴۰۰): طراحی و اجرای نمایشگاه تکنولوژی | تکمیل طراحی و اجراهی موزه تکنولوژی و لابی اداری | طراحی و اجرای 3 لابراتوآر مرکز تحقیق و توسعه | راه اندازی سوله خط تولید یک | یک هکتار کشت گلخانه ای. فاز سوم: (۱۴۰۰-۱۴۰۱): دو هکتار کشت گلخانه ای | راه اندازی سوله خط تولید دو و سه | طراحی و ساخت اقامتگاه ۲۶۰ نفره | پنج لابراتوار تحقیق و توسعه جدید | راه اندازی Green Lab | راه اندازی FabLab | راه اندازی مرکز پرینترهای سه بعدی | محوطه سازی | تکمیل فضای سرگرمی و بازی. در طراحی هر بخش از مجموعه هدف اصلی احترام به ویژگی های کالبدی بنای صنعتی و اسفاده از ظرفیت های بصری ابزار و دستگاه های موجود در مجموعه در کنار پاسخگویی به نیازهای جدید متناسب با فعالی های مرکز رشد و نوآوری بود. با چنین برخورد پسا-صنعتی نسبت به پروژه سوله های موجود در کارخانه پونل سابق به فضاهای کار اشتراکی، فضای نمایشگاهی، کارگاه های مورد نیاز برای هنرمندان مرتبط با مجموعه هنری دیهیم تغییر ماهیت دادند. علاوه بر طراحی داخلی فضاهای مجموعه، ساماندهی نمای سوله ها و طراحی لنداسکیپ نیز به عنوان تصمیمات متاخر به تیم طراحی واگذار شد.